Behandling af persondata

Oplysningspligt til Elever i køreskolen

Behandling af persondata til din køreundervisning :

Lindberg´s Køreskole Borgm N Jensens Vej 3, 6800 Varde, CVR. Nr. 27649807 er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på Tlf. 31271819, E-mail adresse : kontakt@lindbergskoereskole.dk

Behandlingen af dine personoplysninger :

Lindberg´s Køreskole har brug for visse personoplysninger, for at kunne yde den undervisning der er aftalt mellem Køreskolen og dig (iht. persondataforordingens art. 6.1.b. art. 6.1.c. og bekendtgørelse om kørekort).

Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger : Id-oplysninger, Cpr. nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema (om kørekort), lektionsplan, kursusbeviser, evt. navn og Cpr. nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring), din lægeattest, samt evt. ansøgning om dispensation(er).

Opbevaring og sletning :

Oplysninger angående din køreundervisning, herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort. Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos Køreskolen, vil blive opbevaret i 5 år, plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskema (om kørekort), vil umiddelbart blive slettet efter at skemaet er videregivet til Politiet (prøvesagkyndig).

Bedømmelsesskema (teori / praktisk prøve) bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos Køreskolen. Indehaverne af forældremyndigheden udfylder samtykkeerklæring, hvis din alder er under 18 år.

Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus, din lægeattest og ANT-kursusbevis, behandles hos Borgerservice. Dokumenterne returneres herefter til Køreskolen, som videregiver dokumenterne til dig, hvorfor de efterfølgende ikke vil være tilgængelige for Køreskolen.

Ansøgning om dispensation(er) videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelig for Køreskolen til viderebehandling.

Modtagere, der kan behandle dine oplysninger :

Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader Køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere :

 • Politiet og tilsynsførende
 • Evt. samarbejdende kørelærere (assistenter)
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg
 • Evt. tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer
 • Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforeninger
 • Eksterne underviser i førstehjælp
 • Administrationscentre
 • Færdselsstyrelsen
 • It-leverandører

Dine Rettigheder :

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder :

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
 • Modtaget oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.