Tilmelding

Udfyld venligst hele tilmeldingsformularen, samt spørgsmålet i anti spam (små bogstaver) og du vil snarest høre fra os

 

 

 

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal jeg medbringe 1 dag på køreskolen?

Her skal du have en samtykkeerklæring med hvis du er under 18 år

Lægeerklæring

Færdselsrelateret 1 hjælps bevis

Kvittering for betaling  

 

Hvem bestiller teori- og køreprøve?

Det er køreskole som bestiller begge prøver 

 

Hvad er der af muligheder for betaling?

Der er flere muligheder se under menuen priser

 

Skal jeg have taget et færdselsrelateret 1 hjælps kursus inden jeg starter?

Ja eller evt. meget hurtigt efter start, da ansøgningen ikke kan sendes ind før beviset er i hus

 

Forsikringer krav og bøder

Forsikringer

Ansvarsforsikring er en forsikring der dækker skader på modparten (ting og personer) uanset om det er dig selv eller en låner af bilen der køre galt.

Kaskoforsikring er en forsikring der udover ansvarsforsikringen også dækker din egen bil.

Unge under 26 år, her skal man være ekstra opmærksom på forsikringerne da der ofte er større selvrisiko. Desuden skal man også huske at oplyse hvis der pludselig er en anden fast bruger af bilen eller hvis bilen er udlånt i længere tid.

 

Låner du din bil ud

Det er dig som ejer af bilen, der har ansvaret for at den person du overlader bilen til har et gyldigt kørekort. Viser det sig at personen ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort, vil du som ejer af bilen også få en bøde.

 

Hvem får bøderne fra politiet?

Det er dig som ejer af bilen der får tilskrevet bøden, hvad end det er ulovlig parkering eller en hastighedsovertrædelse, også selvom det er en anden føre af bilen, derfor er det altid en god ide at lave aftale med låneren af de selv betaler eventuelle bøder.

Større forseelser som udløser Klip, frakendelse eller kørselsforbud, kan du ikke drages til ansvar for.

 

Alder- hvornår kan man starte på kørekort

Hvornår kan man starte

Nu kan du allerede som 16 år og 9 måneder starte på køreskolen. Dog skal du være 17 år og have bestået både teori og køreprøve, før du må sætte dig bag rattet og samtidigt skal du have en ledsager med i bilen indtil du er fyldt 18 år

 

Når man skal have kørekort som 17 årig

 • Dine forældre eller værge skal underskrive ansøgning om kørekortet
 • Du kan først komme op til den praktiske køreprøve når du er fyldt 17 år

 

Når du har fået kørekortet og indtil du fylder 18 år

 • Skal du have en ledsager med som opfylder kravene
 • Det dig der har ansvar for at fortælle hvad det kraver at være ledsager
 • Det er dig selv der har ansvaret for din kørsel og dermed dig der modtager evt. bøder
 • Du må ikke køre i udlandet

 

 Ledsager til 17 årig bilist

 • Du skal være min. 30 år
 • Du skal selv medbringe gyldigt kørekort under den unges kørsel
 • Dit kørekort må hverken have været frakendt betinget eller ubetinget de sidste 10 år
 • Du skal have haft kørekort til bil udstedt i Danmark i mindst 10 år

 

Samtykkeerklæring 

Er du under 18 år skal du udfylde en samtykkeerklæring som du skal medbringe Læs mere her på færdselsstyrelsens hjemmeside

Mistet kørekortet generhvervelse

Generhvervelses pakke

 • ubegrænset teoriundervisning
 • ubegrænset adgang til evaluerende teoriprøver (indtil du føler dig klar til selve prøven) 
 • 2 kørelektioner a 45 min på vej
 • 1 køreprøve

Pris 2600 kr. Dertil kommer prøve gebyr til staten på 890 kr. evt ekstra køretimer 500 kr. pr. lektion

 

 

Kørselsforbuds pakke

 • ubegrænset teoriundervisning
 • ubegrænset adgang til evaluerende teoriprøver (indtil du føler dig klar til selve prøven) 
 • 8 teorilektioner a 45 min
 • 8 kørelektioner a 45 min på vej

Pris 4750 krDertil kommer prøve gebyr til staten på 890 kr.evt ekstra køretimer 500 kr. pr. lektion

Kørelektioner

Kørelektioner

Jeg prøver at gøre så eleven får så lidt fravær fra skolen så mulig, derfor ligger bl.a manøvrebane samt glatbane kørsel på tekniskanlæg gerne om eftermiddag/aften eller i weekenden     

 • Jeg kører på alle hverdage fra kl. 07:00 – ? (så du kan få flere af dine køretimer udenfor skoletiden)
 • Du har altid mulighed for kørsel i weekenden mod tillæg på 50 kr. pr lektion (kan også godt forekomme uden betaling hvis det er noget jeg har planlagt)
 • 1 køretime er på 45 minutter = 1 kørelektion
 • Afbud skal meldeles senest dagen før inden kl. 12.00. Dette er for at undgå spild af kalendertid
 • Der vil være mulighed for at lave aftale omkring opsamling på skole eller arbejdsplads

Behandling af persondata

Oplysningspligt til Elever i køreskolen

Behandling af persondata til din køreundervisning :

Lindberg´s Køreskole Borgm N Jensens Vej 3, 6800 Varde, CVR. Nr. 27649807 er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på Tlf. 31271819, E-mail adresse : kontakt@lindbergskoereskole.dk

Behandlingen af dine personoplysninger :

Lindberg´s Køreskole har brug for visse personoplysninger, for at kunne yde den undervisning der er aftalt mellem Køreskolen og dig (iht. persondataforordingens art. 6.1.b. art. 6.1.c. og bekendtgørelse om kørekort).

Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger : Id-oplysninger, Cpr. nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema (om kørekort), lektionsplan, kursusbeviser, evt. navn og Cpr. nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring), din lægeattest, samt evt. ansøgning om dispensation(er).

Opbevaring og sletning :

Oplysninger angående din køreundervisning, herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort. Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos Køreskolen, vil blive opbevaret i 5 år, plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskema (om kørekort), vil umiddelbart blive slettet efter at skemaet er videregivet til Politiet (prøvesagkyndig).

Bedømmelsesskema (teori / praktisk prøve) bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos Køreskolen. Indehaverne af forældremyndigheden udfylder samtykkeerklæring, hvis din alder er under 18 år.

Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus, din lægeattest og ANT-kursusbevis, behandles hos Borgerservice. Dokumenterne returneres herefter til Køreskolen, som videregiver dokumenterne til dig, hvorfor de efterfølgende ikke vil være tilgængelige for Køreskolen.

Ansøgning om dispensation(er) videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelig for Køreskolen til viderebehandling.

Modtagere, der kan behandle dine oplysninger :

Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader Køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere :

 • Politiet og tilsynsførende
 • Evt. samarbejdende kørelærere (assistenter)
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg
 • Evt. tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer
 • Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforeninger
 • Eksterne underviser i førstehjælp
 • Administrationscentre
 • Færdselsstyrelsen
 • It-leverandører

Dine Rettigheder :

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder :

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
 • Modtaget oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Færdselsrelateret 1. Hjælp

Alle kan lære førstehjælp! og det er et krav at have for at kunne tage kørekort

kursuset lærer dig de helt grundlæggende principper, så du kan reagere, når en alvorlig ulykke opstår i trafikken. For det værste er, hvis du ikke foretager dig noget!  og med kun en lille indsats, kan du være med til at redde et andet menneskes liv.

Du skal have gennemført et færdselsrelateret 1 hjælps kursus for at kunne tage kørekort